ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Δουλάμης & Κουμερτάς ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Home

Μελέτη

Εργα

Τοπογραφικα

Επικοινωνία

Τοπογραφικα
   
         Τοπογραφικά
 
Το Τεχνικό Γραφείο δραστηριοποιείται γύρω από τις υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
 στον ιδιωτικό αλλά και δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα μπορούμε να σας προσφέρουμε άμεσα και υπέυθυνα λύσεις στους
παρακάτω τομείς τοπογραφικών εργασιών.
 • Κατατμήσεις Γηπέδων
 • Καθορισμός Αιγιαλού - Παραλίας
 • Τομές - Κατόψεις
 • Οριοθετήσεις οικοπέδων - αγροτεμαχίων
 • Δασαρχείο
 • Ένταξη στο ΕΓΣΑ '87
 • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας
 • Εμβαδομετρήσεις
 • Συμβολαιογραφικά - Μεταβιβάσεων
 • Σύσταση κάθετης και οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • ΓΠΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
 • Διόρθωση κτηματολογιου
	Υποστήριξη Μελετών 

Το γραφείο μας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό για την υποστήριξη πάσης
φύσεως μελετών όπως οδοποιίας, υδραυλικών και άλλων τεχνικών και οικοδομικών έργων. Για την δημιουργία ενός
λεπτομερούς και αξιόπιστου υπόβαθρου που θα αποτελέσει την βάση της μελέτης σας, μπορούμε να υλοποιήσουμε
τριγωνομετρικά δίκτυα με τριγωνισμούς, υψομετρικά δίκτυα ελέγχου, λεπτομερή αποτύπωση και απεικόνιση των περιοχών
 μελέτης αλλά και την δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους.

Υποστήριξη Κατασκευών

Το γραφείο μας είναι σε θέση να υλοποιήσει στο πεδίο όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός τεχνικού έργου ή μίας
μελέτης κατά την εκπόνηση της. Η χάραξη των χαρακτηριστικών σημείων γίνεται με σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμό
τελευταίας τεχνολογίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια σε συντομότερο χρονικό διάστημα για την
ταχύτερη συνέχιση των εργασιών. Σε μεγάλα τεχνικά έργα το γραφείο μας δημιουργεί δίκτυα οριζοντιογραφικού και
υψομετρικού ελέγχου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σταδιακών αποτυπώσεων, ογκομετρήσεων αλλά έλεγχος μικρομετακινήσεων.

Διεκπεραιώσεις

Οι μηχανικοί του τεχνικού γραφείου αναλαμβάνουν άμεσα τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας σε όλες τις
πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη σύνταξη και κατάθεση των απαραίτητων
δικαιολογητικών καθώς επίσης και τη πληρωμή των παραβόλων και προστίμων στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες
(εφορίες, τράπεζες). Διεκπεραιώσεις φακέλων όπως ρυθμίσεις του νόμου 3843/2010 (τακτοποίηση ημιυπαιθρίων),
 έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αναλαμβάνονται με την
ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.
 • Διεκπεραιώσεις
 • Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
 • Έκδοση Οικοδομικής άδειας
 • Τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων
	Έρευνες 

Οι μηχανικοί μας αλλά και οι συνεργάτες μας, είναι σε θέση να σας παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες κατόπιν
υπεύθυνης και εμπεριστατωμένης έρευνας για ποικίλα θέματα όπως εκτιμήσεις ακινήτων, έλεγχος αρτιότητας και
οικοδομησιμότητας οικοπέδων, έλεγχος καταλληλότητας κατασκευών και εντοπισμός ακινήτων από συμβολαιογραφικές πράξεις
 ή άλλες διακιοπραξίες.

Φωτοερμηνεία

Φωτοερμηνεία είναι η διαδικασία κατά την οποία με χρήση αεροφωτογραφιών από τις δημόσιες υπηρεσίες Γεωγραφική
Υπηρεσία Στρατού, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ο.Κ.Χ.Ε. μπορούμε είτε να τεκμηριώσουμε
τον χαρακτήρα εκτάσεων σε σχέση με την ισχύουσα δασική νομοθεσία (δασικές ή μη) είτε να αποδείξουμε την ύπαρξη ή μη
δρόμων, μονοπατιών, ρεμάτων, κτιρίων ή άλλων κατασκευών (βαθμίδες, τοίχοι, κ.α.) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και
 οι οποίες κατατίθενται στα Δικαστήρια και τις διάφορες Υπηρεσίες για υποθέσεις ιδιοκτησιακών διαφορών, αυθαίρετων
κατασκευών, ορισμού ή μετακίνησης ρεμάτων, κ.α.


HomeΜελέτηΕργαΤοπογραφικαΕπικοινωνία